Právní služby

  • Občanské právo - vlastnictví, závazky, smluvní a sporná občansko-právní agendy
  • Rodinné právo - opatrovnické věci, výživné, otcovství, rozvody
  • Dědické právo - nabývání dědictví, závěti, vydědění, spory o dědictví
  • Trestní právo - obhajoba v trestním řízení
  • Korporátní právo - právní servis pro firmy a družstva, obchodní smlouvy a spory
  • Byty a nebytové prostory - společenství vlastníků jednotek, převody, nájmy, podnájmy, výměny, výpovědi
  • Nemovitosti - kupní smlouvy, darovací, směnné, budoucí aj. smlouvy, věcná břemena, vydržení
  • Pracovní právo - pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, pracovně právní spory
  • Správa a efektivní vymáhání pohledávek
  • Ověřování pravosti podpisů

 

Advokátní kancelář využívá pro své klienty služeb notáře a služeb exekutorského úřadu.