On-line právní poradenství:

Právní službu (poradu či konzultaci, sepis dokumentu), lze v méně složitých záležitostech poskytnout online i prostřednictvím e-mailové adresy :    advokat.simanek@gmail.com

Prostřednictvím této  služby můžete prodiskutovat Váš právní problém, smlouvu nebo jiný právní dokument.


Jak postupovat?  1. Do předmětu e-mailové zprávy uveďte: online porada. Klient v e-mailové zprávě uvede konkrétní zadání – problematiku, kterou požaduje vyřešit a uvede konkrétní dotazy, které požaduje zodpovědět. Popřípadě do přílohy zprávy přiloží potřebné listiny.


  1. Následně bude klient informován o přijetí jeho požadavku na právní službu s uvedením termínu  následné odpovědi (právního rozboru, sepisu návrhu smlouvy, podání k soudu, upomínky, výzvy k plnění atd.) Klientovi bude zároveň sdělena pevná cena, za kterou bude provedena požadovaná právní služba, Tuto cenu musí klient odsouhlasit. Po jejím odsouhlasení klient obdrží bankovní spojení a přidělený variabilní symbol, pod kterým bude platba uskutečněna.


  1. Po odsouhlasení dohodnuté ceny za právní službu a její úhradě na bankovní účet, bude advokátem právní služba poskytnuta a v písemném vyhotovení zaslána klientovi. (Dle jeho požadavku e-mailem, poštou). Vypracovaný dokument si klient může vyzvednout i osobně v advokátní kanceláři. Klientovi bude zároveň zaslán příslušný daňový doklad o zaplacení.


Orientační lhůty pro vyřízení Vašeho požadavku.


Lhůta k vyřízení je závislá na složitosti a rozsáhlosti Vašeho zadání. V jednodušších záležitostech, je lhůta k vyřízení do dvou pracovních dnů ode dne připsání dohodnuté ceny na účet. V případě složitějších případů, či rozsáhlejšího zadání, činí lhůta k vyřízení cca do čtyř pracovních dnů. V případě požadavku na bezodkladné, či expresní vyřízení věci, bude Váš požadavek vyřízen do 24 hodin za předpokladu volné kapacity.


V případě, že poskytnutí právní služby nesnese odkladu z důvodu prodlení, zmeškání lhůty atp., je možné se obrátit přímo na advokáta na tel. 603 898 890.