Aktuality

Informace v souvislosti s účinností zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Nový občanský zákoník).

19.03.2014 12:33
Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZoK“), kterým byl zcela nahrazen, do prosince 2013 účinný, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obchodních...